Αγροτική Οδοποιία (Προϋπολογισμός: 868.000,00€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 868.000,00 €

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Στάδιο: Υπογραφή Σύμβασης

Περιγραφή
Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στην ΔΚ Αγιάς και στη ΤΚ Νερομύλων, συνολικού μήκους περίπου 2542+353=2895 μ και 1200μ αντίστοιχα. Προβλέπεται η διαμόρφωση ασφαλτόστρωτης αγροτικής οδού με ενιαίο πλάτος δίιχνης κυκλοφορίας 6,5 μ. για τον δρόμο Σφαγεία – Βιολογικός Καθαρισμός στην ΔΚ Αγιάς και 5,5 μ. για τον δρόμο Αγιάς - Νερομύλων.

επιστροφή στην κορυφή