Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί  με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), την 26η  του μηνός Μάιου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  

Γκουντάρας Αντώνιος

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 3η /2020 συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητα Ζωής Δήμου Αγιάς

 

ΑριθμόςΤίτλος Θέματος
1 Μετατόπιση περιπτέρου στην συμβολή των δρόμων Λαρίσης – 1ης Σεπτεμβρίου στην Κ. Αγιάς.
2 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων για το έτος 2020 στις Κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων του Δήμου Αγιάς
3 2η Τροποποίηση της υπ΄ άριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων
4 Κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Αγιάς
5 Καθορισμός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης
επιστροφή στην κορυφή