Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της προσπάθειας αναβάθμισης της περιοχής κατά μήκος της παραλιακής οδού και λαμβάνοντας υπόψη τον τουριστικό χαρακτήρα αυτής και την αναγκαιότητα τήρησης κανόνων καθαριότητας και υγιεινής, ειδικά για το φετινό καλοκαίρι που οι συνθήκες λόγω της πανδημίας του covid -19 το επιβάλλουν, ο Δήμος Αγιάς έχει προβλέψει στον κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρ. απ. ΔΣ 78/2015 όπως αυτός ισχύει) τα παρακάτω  που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 7  -- Γενικές Αρχές:

Όλοι οι καταστηματάρχες οφείλουν:

α) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό του δήμου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς

β) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Για την  έκθεση  εμπορευμάτων των εμπορικών καταστημάτων στον προαύλιο χώρο τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται απόσταση 1μ από τους εφαπτόμενους (αυστηρά στην οριοθέτηση γραμμής) σε αυτόν κοινόχρηστους χώρους (ήτοι δρόμοι και τα πεζοδρόμια τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια τους, οι πεζόδρομοι κλπ), ενώ θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Ενδεχόμενη ανάρτηση εμπορευμάτων στις προσόψεις των κτιρίων ή στον προαύλιο χώρο του καταστήματος, δεν  μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5μ.

Επίσης, η έκθεση των εμπορευμάτων δεν πρέπει να προκαλεί οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής, ενώ είναι υποχρεωτική η τήρηση αυστηρών κανόνων για τις συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας είτε αυτό αφορά στάσιμο εμπόριο(συμπεριλαμβάνεται και η καντίνα) ή κοινόχρηστο χώρο περιπτέρου ή προαύλιο ιδιωτικό χώρο που χρησιμοποιείται για εμπορική δραστηριότητα.

Κατά την διάρκεια (μήνες ή εντός του 24 ώρου) που η επιχείρηση παραμένει κλειστή, η κάλυψη για λόγους προφύλαξης του υπαίθριου χώρου και των εμπορευμάτων θα γίνεται ΜΟΝΟ με υλικό συγκεκριμένων προδιαγραφών και θεματολογίας, τεσσάρων επιλογών κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου στην οποία και θα πρέπει να απευθύνονται.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι μισθώνουν σε τρίτους τον προαύλιο χώρο τους για έκθεση εμπορευμάτων (είδη ένδυσης υπόδησης κλπ) να περιλαμβάνουν στο μισθωτήριο τους, τους παραπάνω όρους και να κατευθύνουν τον μισθωτή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για τυχόν διευκρινήσεις.

Επίσης, για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω κανόνων θα οριστεί Επόπτης Καθαριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2494024153 (κοινοτικό κατάστημα Μεταξοχωρίου), Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αγιάς

επιστροφή στην κορυφή