Πίνακας αποφάσεων 7ης/24.06.2020 κεκλεισμένων των θυρών τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

επιστροφή στην κορυφή