Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Ενημέρωση

Διαδικασία υπαγωγής  του Δήμου στο μηχανισμό στήριξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Αριθμός θέματος

Τίτλος Θέματος

1.

Έγκριση των υπαριθμ.55/2011, 59/2011 και 60/2011 αποφάσεων Δημάρχου με τίτλο «Ορισμός πληρεξουσίων δικηγορών».

2.

Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων.

3.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων των δασικών συστάδων και , του Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας.

4.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων των δασικών συστάδων 12Γ, 13Δ και 13Ε του Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου

5.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στη θέση «Μηλιά» της τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας.

6.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στη θέση « Ξάνοιγμα» της τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας.

7.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη εκμίσθωση βοσκότοπου στη θέση «Τσιακάλι» της τοπικής κοινότητας Ανατολής.

8.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη εκμίσθωση βοσκότοπου στη θέση «Γκουτζιάμπασι» της τοπικής κοινότητας Ανατολής.

9.

«Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση  Λούνα Παρκ στη θέση «Τζανή» της τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας».

10.

Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων τμήματος Β δασικής συστάδας 1 δημοτικού δάσους Στομίου.

11.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λαμπτήρων

12.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

13.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων.

14.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μετρητή αποστάσεων με LASER.

15.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και κάρτας γραφικών.

16.

Επικαιροποίηση απόφασης Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης.

17.

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

18.

Διάφορα.

«Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

  Αντώνης Ν. Γκουντάρας
επιστροφή στην κορυφή