Αντιδήμαρχοι

Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας

Ντάγκας Νικόλαος του Αθανασίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Κρανιώτης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

Μπατζιόλας Ζάχος του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Καθημερινότητας του Πολίτη

 

Αντιδήμαρχοι Περιόδου 01.09.2014 μέχρι 28.02.2017

Αντιδήμαρχοι Περιόδου 2012 - 31 Αυγούστου 2014

Αντιδήμαρχοι Περιόδου 2011 - 2012

επιστροφή στην κορυφή