Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (1.9.2014- 5.3.2017)
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
  Λέτσιος Βασίλειος Πρόεδρος
1 Αγγελακόπουλος Ρίζος Τακτικό Μέλος
2 Γιαννουλέα Χριστίνα Τακτικό Μέλος
3 Ολύμπιος Αθανάσιος Τακτικό Μέλος
4 Σιμούλης Θωμάς Τακτικό Μέλος
5 Σουλιώτης Θεόδωρος Τακτικό Μέλος
6 Τσιώνης Αστέριος Τακτικό Μέλος
1 Αράπης Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος
2 Μασούρας Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
3 Μπάτσικας Βασίλειος Αναπληρωματικό Μέλος
4 Σκαρκάλης Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος
5 Τριανταφύλλου Ευθύμιος Αναπληρωματικό Μέλος
επιστροφή στην κορυφή