Οικονομική Επιτροπή

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1.9.2014- 5.3.2017)
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
  Γκουντάρας Αντώνης Πρόεδρος
1 Ζιούλη Αναστασία Τακτικό Μέλος
2 Καλαγιάς Γρηγόριος Αντιπρόεδρος
3 Μάρκου Σωτήριος Τακτικό Μέλος
4 Ριζούλης Στέφανος Τακτικό Μέλος
5 Σμυρλής Βασίλειος Τακτικό Μέλος
6 Τριανταφύλλου Αθανάσιος Τακτικό Μέλος
1 Αναστασίου Ιωάννης Αναπληρωματικό Μέλος
2 Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος
3 Κούκας Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
4 Μπεϊνάς Αντώνιος Αναπληρωματικό Μέλος
5 Σουλιώτης Θεόδωρος Αναπληρωματικό Μέλος
επιστροφή στην κορυφή