Πόθεν Έσχες

Έτος 2013
1.ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Έτος 2011
1.ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ
4.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5.ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6.ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ/ΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.ΜΕΛΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. "ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ" Δ. ΑΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ & ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. "ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ" Δ. ΑΓΙΑΣ ΣΜΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΕΛΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ & ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ

 

Έτος 2010
1.Δήμαρχος Μελιβοίας - Γκουντάρας Αντώνιος

επιστροφή στην κορυφή