4η Tακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε την 26 του μηνός Φεβρουαρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά όπου θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Ενημέρωση


«Εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της «COSMOTE» στη θέση Παλαιόκαστρο της Δ.Κ. Αγιάς του Δ. Αγιάς».
(Ενημέρωση από Δήμαρχο κ. Γκουντάρα Αντώνη)

 

1. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την συνένωση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας Αγιάς Ευρυμενών και την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ σε όλη την γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς .
(Εισηγητής ο Διευθυντής ΔΕΥΑ Μελιβοίας κ. Αλέκος Μπουζούκης)
2. Έγκριση της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Καρίτσας περιόδου 2010 - 2019 και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση των όρων υλοτομίας.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών κ. Ξαφάρας Χρήστος)
3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και την συμμετοχή του στην έκτακτη γενική συνέλευση της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. για την εκλογή μελών νέου Δ.Σ.
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος)
4. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και την συμμετοχή τους στην Ετήσια γενική συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας «Δημοτικό Κάμπινγκ Στομίου» - Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.
(Εισηγητής ο Δήμαρχο κ. Γκουντάρας Αντώνης)
5. Καθορισμός ανωτάτου ορίου προϋπολογισμού εξόδων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαυρογιάννης Αντώνιος)
6. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπελιάς Αντώνιος)
7. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών - καθορισμός ύψους συμμετοχής.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης)
8. Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών γενικής απογραφής 2011 - Έγκριση Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών (Φ.Α.Ο.) του Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης)
9. Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία :


• Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς
• Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς
• Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς
• Δημοτική Χορωδία Δήμου Αγιάς
• Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης &Πρόνοιας Δήμου Αγιάς
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγιάς
• Κοινοτική Βιβλιοθήκη Παλιοπύργου


(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος)
10. Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές A/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς».
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος)
11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς».
(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης)
12. Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς».
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος)
13. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς».
(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης)
14. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αγιάς
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος)
15. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης)
16. Συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο.
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος)
17. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης)
18. Παροχή εγγύησης για λήψη δανείου από «Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας» .
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνης)
19. Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα ΤΥΔΚ του Δήμου Λαρισαίων.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης)
20. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου».
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
21. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης δημοτικών καταστημάτων».
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
22. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Αετολόφου».
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
23. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας».
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
24. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Δ. Μεγαλοβρύσου».
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ενίσχυση στατικής επάρκειας κατασκευής χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες αναβάθμισης του Γυμνασίου Αγιάς Νομού Λάρισας».
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Ανάληψη» Δ.Δ. Αγιάς».
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή παρατηρητηρίου θέας «Πετριανού» Δ.Δ. Μεγαλοβρύσου».
(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα)
28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα».
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας κ. Βασίλειος Μπάτσικας)
29. Ψήφιση πιστώσεων για τις εκδηλώσεων της Αποκριάς 2011.
(Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Σουλιώτης)
30. Ψήφιση πιστώσεων για τις εκδηλώσεις εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου.
(Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Σουλιώτης)
31. Αποδοχή υπολοίπου των λογαριασμών όψεως των ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο Αγιάς, ορισμός εκπροσώπου για την παραλαβή του ποσού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης)
32. Σύσταση διαρκής συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σουλιώτης Θεόδωρος

Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ