Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
για τη δημοτική περίοδο 2014-2019

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
1 Γκουντάρας Αντώνης Νικόλαος  Δήμαρχος 6978557979
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
2 Αγγελάκας Ιωάννης Αχιλλέας  1. Αρχηγός μείζονος αντιπολίτευσης "Αγιά 2019 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ"
2. Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής
6944556620

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3 Αλεξανδρίδου Βασιλική  Παύλος Αρχηγός ελάσοονος αντιπολίτευσης 6944326529 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
4 Αναστασίου Ιωάννης  Γεώργιος Αντιπρόεδρος ΔΣ 6932251584
2494024172
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
5 Αργυρούλης Ιωάννης  Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ. 6986878809
6993690055
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
6 Γαλλής Γεώργιος Σωκράτης  Μέλος Δ.Σ. 6976008618 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
7 Γιάνναρος Γεώργιος Νικόλαος  Μέλος Δ.Σ. 6932262986 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
8 Ευσταθίου Ηλίας  Δημήτριος Γραμματέας ΔΣ 6972290481 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
9 Καλαγιάς Γρηγόριος Ιωάννης  Αρχηγός ελάσσονος αντιπολίτευσης 6944629567
6931179493
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
10 Κασίδας Ιωάννης Θεόδωρος  Αρχηγός ελάσοονος αντιπολίτευσης. 6932078196 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
11 Κατσιάβας Αστέριος Ευθύμιος  Μέλος Δ.Σ. 6945394241 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
12 Καφετσιούλης Απόστολος Αργύριος  Μέλος Δ.Σ. 6945558158 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
13 Κορδίλας Δημήτριος Γεώργιος  1. ΔΣ
2. Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής
6972338012 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
14 Κρανιώτης Ευάγγελος Κωνσταντίνος  1. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
2. Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
6947610090 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
15 Μακροβασίλης Βασίλειος Σπυρίδων  Μέλος Δ.Σ. 6981878171 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
16 Μπαλταγιάννη Σοφολόγη Σοφία   Μέλος Δ.Σ. 6974337530 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
17 Μπαρμπέρης Πέτρος Σωτήριος  1. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας, Ισότητας  και Νεολαίας
2. Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
6972991317 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
18 Μπατζιόλας Ζάχος Ιωάννης  1. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Καθημερινότητας του Πολίτη
2. Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
6946215108  
19 Μπελιάς Αντώνιος Στέφανος  1. ΔΣ
2. Τακτικό μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6978557981  
20 Ντάγκας Νικόλαος Αθανάσιος  1. Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
2. Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής.
6932292086 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
21 Ολύμπιος Αθανάσιος Ιωάννης  Μέλος Δ.Σ. 6945655293 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  -
22 Σκαρκάλης Χρήστος Ευάγγελος  1. Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. "Ηρακλείδης"
2. Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής
6973315451 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
23 Σμυρλής Βασίλειος  Αριστείδης 6944799785
2494022662
6973315451 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
24 Σωτηρίου Βασίλειος Γεώργιος  Μέλος Δ.Σ. 6932731590  
25 Τριανταφύλλου Αθανάσιος Μιχαήλ  Μέλος Δ.Σ. 6977665403

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

26 Τσιαγκάλης Νικόλαος Γεώργιος  Μέλος Δ.Σ. 6987379585

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

27 Τσιντζιράκος Ιωάννης  Ευάγγελος 1. ΔΣ
2. Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6939132990  
28 Τσιώνης Αστέριος Νικόλαος  1. ΔΣ
2. Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής
6947227744

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ