Πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) καθώς και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Θεσμικές αλλαγές του προγράμματος Καλλικράτης»

προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως[i] τη βούλησή τους:


Α) οι εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας


• των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
• των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
• των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
• των ενώσεων και συλλόγων γονέων
• των αθλητικών, πολιτιστικών και γυναικείων συλλόγων και φορέων
• των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
• εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων
• άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
• τους εργαζομένους στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα


να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς των


Β) Όσοι δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό.


Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δύο και μισό έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.


Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.


Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δημότες υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διαδικασία ορισμού της εν λόγω επιτροπής.


Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες,


α) γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα.


β) γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την
23η Φεβρουαρίου 2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμενών, Λακέρειας και Μελιβοίας, στο Δημαρχείο του Δήμου Αγιάς ειδικότερα στο τμήμα πρωτοκόλλου απευθυνόμενοι στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις

1) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.   2) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει) )

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς www.dimosagias.gr και της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας www.melivoia.gr,

στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο Λάρισας, στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των Κοινοτήτων και σε εμφανή σημείων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κ. Φανή Σπυρούλη και στα τηλέφωνα 2494350100/116

Πιστεύουμε πως η ανταπόκριση όλων θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός για τη δυναμική του νέου μας Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

 

________________________________________
[i] Η έντυπη δήλωση διατίθεται στο Δημαρχείο στα ΚΕΠ και σ΄όλα τα Κοινοτικά Κατ/τα
[ Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ ]

Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ