Πίνακας αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής - Συνεδρίαση 10η τακτική/8-7-2011


Θέματα ημερησίας διάταξης

Αριθμός απόφασης

Περίληψη Απόφασης

Τρόπος λήψης απόφασης

Απευθείας ανάθεση του έργου «Αντιπλημμυρικά  έργα Τ.Κ. Στομίου»

82.

Εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση έργου (7.200,00€ με ΦΠΑ ) στον εργολήπτη δημοσίων έργων Σίμο Ευάγγελο του Νικολάου ΜΕΕΠ 12889

ΑΦΜ 043524956

ΟΜΟΦΩΝΑ

Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Αετολόφου»

83.

Εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση έργου (12.615,00€ με το Φ.Π.Α.) στον εργολήπτη δημοσίων έργων Σίμο Ευάγγελο του Νικολάου,

ΜΕΕΠ 12889 ΑΦΜ 043524956

ΟΜΟΦΩΝΑ

Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης του έργου «Μ.Π.Ε. Διαμόρφωση εισόδου Αγιάς»

84.

Εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση (1.700,00€ πλέον Φ.Π.Α ) στη μελετήτρια Τσιτσιφλή Σταυρούλα ΑΦΜ 071851971, αριθ. πτυχίου 18796 τάξης Α’ Κατηγορίας 27 Περιβαλλοντικών Μελετών

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων της Δασικής συστάδας 4 του Δημοτικού Δάσους Καρίτσας της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς

85.

Καθορίσθηκαν οι όροι φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων της Δασικής συστάδας 5 του Δημοτικού Δάσους Καρίτσας της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς

86.

Καθορίσθηκαν οι όροι φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων

ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011

87.

Συντάχθηκε η  έκθεση εσόδων και εξόδων του Β΄ τριμήνου που αφορά τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

88.

Εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψήφησαν οι κκ. Βατζιάς Αντίγονος και Πατσάς Κυριάκος

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης – εντύπων – υλικού εκτυπώσεων και λοιπών ειδών

89.

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφικής ύλης – εντύπων – υλικού εκτυπώσεων και λοιπών ειδών

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αγροτικού ιατρείου στο Κόκκινο Νερό

90.

Εγκρίθηκαν οι όροι μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αγροτικού ιατρείου στο Κόκκινο Νερό

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ