Πίνακας αποφάσεων 10ης /8-7-2011 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης

Αριθμός απόφασης

Περίληψη Απόφασης

Τρόπος λήψης απόφασης

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αγροτικού ιατρείου στο Κόκκινο Νερό

164.

Αποφασίσθηκε η μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση αγροτικού ιατρείου στον οικισμό του Κόκκινου Νερού και ορίσθηκαν τα μέλη των προβλεπόμενων επιτροπών

ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέματα ημερησίας διάταξης

Αριθμός απόφασης

Περίληψη Απόφασης

Τρόπος λήψης απόφασης

Γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό χώρου ως αρχαιολογικό,  στην θέση  «Παλαιόκαστρο» της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς

165.

Αποφασίσθηκε να ζητηθεί παράταση από την 7η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την διατύπωση γνώμης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση υπογραφής Συμφωνητικού του προγράμματος LIFE+ ENVIRONMENT PROGRAMME «Capacity Building in Sustainable Public Procurement- SPP Capacity Building (LIFE 09 ENV/PT/50)»

166.

Αποφασίσθηκε η υπογραφή συμφωνητικού και η εξουσιοδότηση του Δημάρχου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση – αποδοχή εκκαθάρισης αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας

167.

Αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος

---------

Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο πρόγραμμα  Κοινωφελής Εργασία-στήριξη Ανέργων του Υπουργείου Εργασίας

168.

Αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα  Κοινωφελής Εργασία-στήριξη Ανέργων με την υπογραφή τριών μνημονίων συνεργασίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επανακαθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων

169.

Επανακαθορίσθηκε ο αριθμός και οι ειδικότητες προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού – δέκα (10) εργατών ΥΕ 16 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας των δασών του Δήμου Αγιάς

170.

Εγκρίθηκε η  πρόσληψη προσωπικού – δέκα (10) εργατών ΥΕ 16 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας των δασών του Δήμου Αγιάς

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας»

171.

Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Δ. Αετολόφου»

172.

Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Δ. Αετολόφου»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Δ. Μεγαλοβρύσου»

173.

Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Δ. Μεγαλοβρύσου»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων

174.

Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων : «Ηλεκτροφωτισμός οδού Ανάβρας-Γερακαρίου» και «Κατασκευή καλντεριμιών στα Δ.Δ. Ανατολής & Άνω Αμυγδαλής»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου

175.

Εγκρίθηκε η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση μελέτης οριοθέτησης του ρέματος «Πουρί»

176.

Εγκρίθηκε η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος «Πουρί»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμφωνη γνώμη για την εγκατάσταση μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού παραλιακών οικισμών

177.

Αποφασίσθηκε η παροχή θετικής γνωμοδότησης για την εγκατάσταση μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού παραλιακών οικισμών

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Θεόδωρος Σουλιώτης
Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ