Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2011 08:46

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 του ΕΚΠ-ΟΤΑ. Για την προμήθεια των λιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 154.308,94€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 189.800,00 ευρώ), το οποίο αναλύεται ως εξής: α) 35.570,00€ πλέον ΦΠΑ για πετρέλαιο θέρμανσης, β) 94.543,94€ πλέον ΦΠΑ για πετρέλαιο κίνησης, γ) 12.195,00 πλέον ΦΠΑ για βενζίνη αμόλυβδη και δ) 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ για λιπαντικά.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη, 5 η Ιουλίου 2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη
υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο Αγιάς, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για περισσότερες ή όλες τις δημοτικές ενότητες, όπως ορίζονται στη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση, η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας (πλην των ελαιολιπαντικών για τα οποία δεν θα δοθεί προσφορά ανά δημοτική ενότητα, αλλά θα δοθεί προσφορά για ολόκληρο το Δήμο).
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος που προσφέρεται, για κάθε διαγωνιζόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2494022811, fax: 2494022811, 2494023783, Γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίας, Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Σπανός Ιωάννης.
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ