Διάρθρωση Υπηρεσιών

Α/Α Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου Αγιας Έδρα/Διεύθυνση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1
Γραφείο Δημάρχου, Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Δημαρχείο
Τ.Κ.40003
Αγιά

2
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Δ.Ε. Λακέρειας
Τ.Κ. 40003
Δήμητρα

3
Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες ή Ειδικοί Συνεργάτες

4
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

5
Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας

6
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

7
Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς Αγίοκαμπος
Τ.Κ 40003

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

8
Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

9
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

11
Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

12
Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

13
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών Μεταξοχώρι
Τ.Κ. 40003

14
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Μεταξοχώρι
Τ.Κ. 40003

15
Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού Μεταξοχώρι
Τ.Κ. 40003

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Α΄ Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
16 Γραφείο υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Δ.Ε. Λακέρειας
Τ.Κ. 40003
Δήμητρα
17 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημαρχείο
Τ.Κ. 40003
Αγιά
18 Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου Δημαρχείο
Τ.Κ. 40003
Αγιά
19 Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Αγιάς
Πεζόδρομος 25ης Μαρτίου
Τ.Κ. 40003
Αγιά
20 Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρική Πλατεία Αγιάς
Τ.Κ. 40003
Αγιά
21
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Κεντρική Πλατεία Αγιάς
Τ.Κ. 40003
Αγιά

22
Γραφείο Εσόδων, Κοιμητηρίων και Δημοτικής Περιουσίας Κεντρική Πλατεία Αγιάς
Τ.Κ. 40003
Αγιά

23
Γραφείο Ταμείου Κεντρική Πλατεία Αγιάς
Τ.Κ. 40003
Αγιά


Τμήμα ΚΕΠ Πεζόδρομος 25ης Μαρτίου
Τ.Κ. 40003
Αγιά


Β΄ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος


Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Μελιβοίας
Τ.Κ. 40003
Σωτηρίτσα

24
Γραφείο Τεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μελιβοίας
Τ.Κ. 40003
Σωτηρίτσα

25
Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Δ.Ε. Μελιβοίας
Τ.Κ. 40003
Σωτηρίτσα


Τμήμα Πολεοδομίας Δ.Ε. Μελιβοίας
Τ.Κ. 40003
Σωτηρίτσα

26
Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Δ.Ε. Μελιβοίας
Τ.Κ. 40003
Σωτηρίτσα

27
Γραφείο Πολεοδομικών εφαρμογών Δ.Ε. Μελιβοίας
Τ.Κ. 40003
Σωτηρίτσα

28
Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών Δ.Ε. Μελιβοίας
Τ.Κ. 40003
Σωτηρίτσα


Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δ.Ε. Μελιβοίας
Τ.Κ. 40003
Σωτηρίτσα

29
Γραφείο Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας Δ.Ε. Μελιβοίας
Τ.Κ. 40003
Σωτηρίτσα

30
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και εθελοντισμού

Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Αγιά
Τ.Κ. 40003

31
Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Αγιά
Τ.Κ. 40003

32
Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων Αγιά
Τ.Κ. 40003

33
Γραφείο Διαχείρισης και συντήρησης Οχημάτων Αγιά
Τ.Κ. 40003

34
Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Αγιά
Τ.Κ. 40003

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Α) Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών, έδρα Στόμιο

35
Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ Ομόλιο
Τ.Κ. 40007

36
Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Στόμιο
Τ.Κ. 40007


Β) Δημοτική Ενότητα Λακέρειας, έδρα Δήμητρα

37
Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ Δήμητρα
Τ.Κ. 40003

38
Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δήμητρα
Τ.Κ. 40003


Γ) Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας, έδρα Σωτηρίτσα

39
Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ Βελίκα
Τ.Κ. 40003

40
Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Σωτηρίτσα
Τ.Κ. 40003

Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ