Παρασκευή, 07 Μάρτιος 2014 15:48

TECT - "Towards Excellence in Cultural Tourism" , Network

[ TECT ] [ Ενημερωτικά Δελτία | ΝewsLetter ] [ Εκδηλώσεις | Events  ]  [ Φωτογραφίες | Photos ]
offsite   facebook  google  twitter 
Tect  page banner  logo 1 1 logo 2 2

 

«Towards Excellence in Cultural Tourism, TECT »   Network

The Network has been established within the framework of the "Towards Excellence in Cultural Tourism"
project, was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"
Action 1 Active Citizens for Europe, Measure 1.2. Networks of twinned towns.

TECT Project e-book

Six events have been carried out within this project:

Event 1: Kick-off meeting
Participation: The event involved 50 citizens, including 1 participant from the city of Sandanski, Bulgaria,
1 participant from Sepino, Italy, 1 participant from the city of Santa Cruz de Tenerife, Spain,
2 participants from Agia Greece,1 participant from Malta and over 40 participants from Härryda, Sweden.
Location/ Dates: The event took place in Härryda, Sweden, from 19.02.2014 to 21.02.2014
Short description: During the Kick-off meeting the representatives of the 6 European partners gathered to draft the structure of the network, its strategic priorities and short-term and long-term goals. During the three – day long workshops the partners agreed on the importance of developing coherent strategies and products to promote and make use of their tangible and intangible heritage for tourism. The exchange of experiences and know-how allowed the experts to identify the common ground for cooperation. On that basis, the TECT Network administrative structure and its strategies and measures were drafted and submitted for discussion and amendment to the local communities.

Event 2: Workshop
Participation: The event involved 120 citizens, including 4 participants from the city of Sandanski, Bulgaria,
4 participants from Sepino, Italy, 4 participants from the city of Härryda, Sweden, 4 participants from Agia, Greece, 4 participants from Malta and nearly 100 participants from Santa Cruz de Tenerife, Spain
Location/ Dates: The event took place in Santa Cruz de Tenerife, Spain from 26.03.2014 to 28.03.2014
Short description: During the workshop experts in the fields of culture and tourism development, NGOs and SME representatives took part in technical visits, conferences, lectures, and meetings with cultural and tourist agents and local institutions in order to exchange experiences and conceptualize common strategies and measures for the development of their cultural tourism offer. The TECT Network members discussed the challenges in the fields of culture, tourism and SMEs development on local, national and European levels, shared the policies, addressing these challenges and identified measures for joint actions in the relevant fields. The measures agreed were incorporated into the strategic priorities of the Network and published for comments and suggestions from citizens.

Event 3: Cultural Tourism and Active Ageing Forum
Participation: The event involved 130 citizens, including 6 participants from Sandanski, Bulgaria, 6 participants from Sepino, Italy, 6 participants from Härryda, Sweden, 6 participants from Santa Cruz de Tenerife, Spain, 6 participants from Malta and over 100 participants from Agia, Greece.
Location/ Dates: The event took place in Agia, Greece, from 04.06.2014 to 06.06.2014
Short description: The main purpose of the forum was to exchange experiences and best practices for both the development of new methods for the social inclusion of older people and their participation in the development of cultural tourism, and solidarity and dialogue between generations, as well as to help seniors and young people to learn from each other. European policies for active aging and economic growth, alternative strategies for sustainable development of tourism, community-based tourism and the importance of active stakeholder involvement are some of the topics, presented and discussed during the forum. The meeting brought together a total of 30 international participants who had the chance to meet and cooperate with over a hundred local participants – local authorities, business, NGO representatives, seniors, youth, citizens, artists, artisans, cultural organizations and institutions.

Event 4: Cultural Tourism Fair
Participation: The event involved 130 citizens, including 6 participants from Sandanski, Bulgaria, 6 participants from Sepino, Italy, 6 participants from Härryda, Sweden, 6 participants from Santa Cruz de Tenerife, Spain, 6 participants from Agia, Greece and over 100 participants from Malta.
Location/ Dates: The event took place in Malta, from 02.07.2014 to 04.07.2014
Short description: The main focus of the international fair was the creation of opportunities for the actors in the fields of culture and tourism and create sustainable partnerships, access new markets, exchange ideas. The Cultural Fair brought together artisans, local authorities and small and medium enterprises representatives from all participating in the Network countries. During the workshops with main theme – small end medium enterprises empowerment and active involvement in the cultural tourism offer development, the network objectives and short/ long term priorities were again brought to discussion for the involvement of the expertise of the business. The Cultural Tourism Fair was organized in the Birgu Local Council building, where partners had the chance to present local products, crafts, arts, food, etc.

Event 5: Festival of Cultures
Participation: The event involved 190 citizens, including 6 participants from Malta, 8 participants from Sepino, Italy, 8 participants from Härryda, Sweden, 6 participants from Santa Cruz de Tenerife, Spain, 6 participants from Agia, Greece and over 150 participants from Sandanski, Bulgaria.
Location/ Dates: The event took place in Sandanski, Bulgaria, from 06.09.2014 to 08.09.2014
Short description: The Municipality if Sandanski, Bulgaria hosted the fifth project event - the Festival of Cultures, which was integrated into the Annual International Festival Pirin Folk Sandanski. The main goal of the project event was to create connections among traditional artists and artisans, and to allow citizens to taste the cultural richness and diversity of Europe. The project event was also enriched through the participation in all project activities of four representatives of Education, Research & Consultancy Center – a non-governmental organization from Lithuania with a major focus of activities in the fields of cultural and innovative tourism, civil society issues. The conference included presentations by all partners, and discussions, of their intangible cultural heritage; a presentation of the trends in European culture and tourism and a discussion in reference to the future development of the TECT Network; a round table and discussion on the challenges and opportunities for entrepreneurship; the TECT structure and objectives were further enriched with the expertise of the participants and once again published for discussion.

Event 6: Closing Conference
Participation: The event involved 130 citizens, including 6 participants from Malta, 6 participants from Sandanski, Bulgaria, 6 participants from Härryda, Sweden, 6 participants from Santa Cruz de Tenerife, Spain, 6 participants from Agia, Greece and over 100 participants from Sepino, Italy.
Location/ Dates: The event took place in Sepino, Italy, from 26.11.2014 to 28.11.2014
Short description: The TECT project Closing Conference took place in Sepino, Italy between 26 and 28 November 2014. 30 international and over a hundred local participants came together. During the event the project results, the structure, short-term and long-term priorities of the network were presented and discussed among project participants and local citizens. Thereafter, the future development of the network was discussed, as well as the opportunities and challenges before it. A set of measures for ensuring the sustainability and development of the network were identified. The agreed network structure foresees annual change of presidency on a rotational principle among partners, therefore, during the meeting in Sepino, the project partners selected the Local Government Association (Malta) to take over the presidency for the following calendar year.

 

Δίκτυο αδελφοποιημένων πόλεων «Για ένα ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό»

Μέλη:
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Δήμος Σαντάνσκι – επικεφαλής
ΣΟΥΗΔΙΑ Δήμος Χάρρυντα
ΙΣΠΑΝΙΑ Εταιρεία Ανάπτυξης Σαντα Κρουζ της Τενερίφη, Κανάρια Νησιά
ΕΛΛΑΔΑ Δήμος Αγιάς
ΜΑΛΤΑ Ένωση Τοπικών Συμβουλίων Μπαλζάν
ΙΤΑΛΙΑ Δήμος Σεπινο

Το Δίκτυο έχει συσταθεί στο πλαίσιο του έργου «Για ένα ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό». Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας, μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών των μελών του δικτύου, για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίησή της μέσω του πολιτιστικού τουρισμού, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της ενεργού γήρανσης και της διαγενεακής µάθησης.

Το έργο του «Προς την αριστεία στον πολιτιστικό τουρισμό» χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»
Πραγματοποιήθηκαν έξη 3ημερες συναντήσεις-εκδηλώσεις στην έδρα κάθε εταίρου.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1η: Εναρκτήρια Συνάντηση
Τόπος/ημερομηνία η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Χάρρυντα της Σουηδίας από 19 έως 21/02/2014.
Συμμετοχή Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 50 πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των μελών του δικτύου 1 από το Σαντάνσκι Βουλγαρίας, 1 από το Sepino Ιταλίας, 1 από τη Santa Cruz de-Tenerife Ισπανίας, 2 από την Αγία, 1 από τη Μάλτα και πάνω από 40 πολίτες από τη Härryda-Σουηδία.
Σύντομη περιγραφή: Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης οι εκπρόσωποι των 6 ευρωπαίων εταίρων συγκεντρώθηκαν για να συντάξουν τη δομή του δικτύου, τις στρατηγικές προτεραιότητες, τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του. Κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργαστηρίων οι εταίροι συμφώνησαν τη σημασία της ανάπτυξης συνεκτικών στρατηγικών, την προώθηση των προϊόντων και την αξιοποίηση της υλικής και άυλης κληρονομιάς τους για τον τουρισμό. Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας επέτρεψε στους ειδικούς να προσδιορίζουν το κοινό έδαφος για συνεργασία. Σε αυτή τη βάση, η διοικητική δομή του δικτύου tect, οι στρατηγικές και τα μέτρα που έχουν συνταχθεί υποβλήθηκαν στους τοπικούς φορείς για συζήτηση και τροποποίηση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2η: Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) _ Εργαστήρια
Τόπος/ημερομηνία η εκδήλωση έλαβε χώρα στη Σαντα Κρουζ, Νησί Τενερίφη Ισπανίας από 26 έως 28/03/2014.
Συμμετοχή Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 120 πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των μελών του δικτύου 4 από το Σαντάνσκι Βουλγαρίας, 4 από το Σεπινο Ιταλίας, 4 από την Αγία, 4 από τη Μάλτα, 4 από τη Χαρρυντα Σουηδίας και σχεδόν 100 πολίτες από τη Σάντα Κρουζ της Τενερίφης Ισπανίας.
Σύντομη περιγραφή: Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου εμπειρογνώμονες στον πολιτισμό και τον τουρισμό, ΜΚΟ και εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων έλαβαν μέρος σε τεχνικές επισκέψεις, συνέδρια, διαλέξεις και συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών πολιτιστικών και τουριστικών γραφείων και τοπικών θεσμικών οργάνων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών και μέτρων για την ανάπτυξη της προσφοράς των στον πολιτιστικό τουρισμό. Τα μέλη του Δικτύου tect συζήτησαν τις προκλήσεις στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού και ανάπτυξης των ΜΜΕ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την από κοινού αντιμετώπιση αυτών και προσδιορίσθηκαν μέτρα για κοινές δράσεις. Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν ενσωματώθηκαν στις στρατηγικές προτεραιότητες του δικτύου και δημοσιεύθηκαν για σχολιασμό και προτάσεις από τους πολίτες.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 3η: Πολιτιστικός Τουρισμός και Ενεργός Γήρανση _ Φορουμ
Τόπος/ημερομηνία Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αγιά, από 04/06/2014 έως 06/06/2014
Συμμετοχή στην εκδήλωση συμμετείχαν 130 πολίτες μεταξύ των οποίων 6 συμμετέχοντες από το Σαντάνσκι Βουλγαρίας, 6 από το Σεπινο Ιταλίας, 6 από τη Χάρρυντα Σουηδίας, 6 από τη Σάντα Κρουζ, Τενερίφη Ισπανίας, 6 από τη Μάλτα και πάνω από 100 συμμετέχοντες από την Αγία.
Σύντομη περιγραφή Κύριος σκοπός του φόρουμ ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, τόσο για την ανάπτυξη νέων μεθόδων για την κοινωνική ενσωμάτωση των ηλικιωμένων και τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, την αλληλεγγύη και το διάλογο μεταξύ των γενεών, όσο και για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους και τους νέους να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενεργό γήρανση και την οικονομική ανάπτυξη, εναλλακτικές στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού με βάση την κοινότητα του τουρισμού και τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι μερικά από τα θέματα που παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του φόρουμ. Η συνάντηση συγκέντρωσε συνολικά τριάντα διεθνείς συμμετέχοντες που είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συνεργαστούν με πάνω από εκατό τοπικούς συμμετέχοντες – μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων, εκπροσώπους ΜΚΟ, Ηλικιωμένους, Νεολαίους, ενώσεις πολιτών, καλλιτέχνες, τεχνίτες, πολιτιστικούς οργανισμούς και θεσμικούς φορείς.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 4: Έκθεση Πολιτιστικού Τουρισμού _εργαστήριο
Τόπος/ημερομηνία Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα, από 02/07/2014 έως 04/07/2014
Συμμετοχή στην εκδήλωση συμμετείχαν 130 πολίτες μεταξύ των οποίων 6 συμμετέχοντες από το Σαντάνσκι Βουλγαρίας, 6 από το Σεπινο Ιταλίας, 6 από τη Χάρρυντα Σουηδίας, 6 από τη Σάντα Κρουζ, Τενερίφη Ισπανίας, 6 από την Αγία και πάνω από 100 συμμετέχοντες από τη Μάλτα.
Σύντομη περιγραφή το επίκεντρο της διεθνούς έκθεσης ήταν η δημιουργία ευκαιριών των φορέων στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, για τη δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών, την ανταλλαγή ιδεών, την πρόσβαση σε νέες αγορές. Η πολιτιστική έκθεση έφερε κοντά τεχνίτες, εκπροσώπους των τοπικών αρχών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων με κύριο θέμα– μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδυνάμωση και ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού- οι στόχοι του δικτύου, οι βραχυπρόθεσμες & μακροπρόθεσμες προτεραιότητες έφεραν πάλι τη συζήτηση για τη εμπλοκή της επιχειρηματικής εμπειρογνωμοσύνης. Η έκθεση πολιτιστικού τουρισμού στο κτίριο τοπικού συμβουλίου της πόλης Birgu, όπου οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα τοπικά προϊόντα, χειροποίητα αντικείμενα, τρόφιμα κλπ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 5: Φεστιβάλ Πολιτισμών
Τόπος/ημερομηνία Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σαντάνσκι Βουλγαρίας από 06 έως 08/09/2014
Συμμετοχή στην εκδήλωση συμμετείχαν 190 πολίτες μεταξύ των οποίων 6 συμμετέχοντες από τη Μάλτα, 8 συμμετέχοντες από το Σεπινο Ιταλίας, 8 συμμετέχοντες από τη Χάρρυντα Σουηδίας, 6 συμμετέχοντες από τη Σάντα Κρουζ, Τενερίφη Ισπανίας, 6 συμμετέχοντες από την Αγιά και πάνω από 150 συμμετέχοντες από το Σαντάνσκι
Σύντομη περιγραφή Ο Δήμος Σαντάνσκι φιλοξένησε την πέμπτη εκδήλωση του έργου, η οποία ενσωματώθηκε στο ετήσιο διεθνές παραδοσιακό φεστιβάλ Πιρίν. Ο κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν η δημιουργία σχέσεων μεταξύ των καλλιτεχνών και τεχνιτών παραδοσιακής τεχνικής και να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να γευτούν τον ποικιλόμορφο πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης. Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε με τη συμμετοχή, σε όλες τις δραστηριότητες του έργου, από 4 εκπροσώπους του Συμβουλευτικού κέντρου Εκπαίδευσης- Έρευνας της Λιθουανίας- ΜΚΟ, με το επίκεντρο των δραστηριοτήτων στους τομείς του πολιτισμού και της καινοτόμου τουρισμού, τα ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο περιλάμβανε παρουσιάσεις από όλους τους εταίρους και συζητήσεις για την άυλη πολιτιστική κληρονομιάς τους, παρουσίαση των τάσεων στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τουρισμό, συζήτηση για τη μελλοντική ανάπτυξη του Δικτύου TECT, στρογγυλό τραπέζι και συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα. η δομή και οι στόχοι του TECT εμπλουτίστηκαν με την εμπειρία των συμμετεχόντων και για άλλη μια φορά τέθηκε για συζήτηση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 6: Τελική Διάσκεψη
Τόπος/ημερομηνία Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σεπίνο Ιταλίας, από 26/11/2014 έως 28/11/2014
Συμμετοχή στην εκδήλωση συμμετείχαν 130 πολίτες, μεταξύ των οποίων 6 συμμετέχοντες από τη Μάλτα, 6 από Σαντάνσκι Βουλγαρίας, 6 από Χάρρυντα Σουηδίας, 6 από Σάντα Κρουζ Ντε Τενερίφη Ισπανίας, 6 από την Αγία και πάνω από 100 συμμετέχοντες από το Σεπίνο.
Σύντομη περιγραφή Η διάσκεψη λήξης του έργου TECT πραγματοποιήθηκε στο Σεπινο Ιταλίας μεταξύ 26 και 28 Νοεμβρίου 2014. Συναντήθηκαν 30 διεθνείς και πάνω από 100 τοπικοί συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου, η δομή, οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες του δικτύου, η μελλοντική ανάπτυξη του δικτύου καθώς και οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις. Εντοπίστηκε μια δέσμη μέτρων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του δικτύου. Η συμφωνηθείσα δομή του δικτύου προβλέπει ετήσια μεταβολή της προεδρίας του Δικτύου εκ περιτροπής μεταξύ των εταίρων, ως εκ τούτου, κατά τη συνάντηση στο Σεπινο, οι εταίροι του έργου επέλεξαν την Μάλτα-Ένωση Τοπικών Συμβουλίων να αναλάβει την προεδρία για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

 

TECT project
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΜμΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΜμΕ

 

 

Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ